08.05.2019 Mazeret Sınavı Hakkında

08.05.2019 Mazeret Sınavı Hakkında

Mazeret sınavına girme durumu hakkında bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Not : 20-24.05.2019 tarihleri arasında mazeret sınavları gerçekleştirilecektir.