Krep

Türk Mutfağı Dersi

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Türk mutfağı çerçevesindeki değişik menülerin hazırlanmasında kullanılan ekipman, malzeme ve yöntemleri tanımlar

2. Türk mutfaklarında hazırlanan menü tiplerini ve tarzlarını bilir

3. Türk mutfağı menülerini hazırlarken güvenli, sağlıklı ve profesyonel davranış becerilerini uygular

4. Türk mutfağı menülerinin kalitesini değerlendirir

Uygulamalar

Türk mutfağının genel yapısı. Türk mutfağında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar. Türk Mutfağına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Yiyecek içecek faaliyetleri konusunda teorik bilgi oluşturmak

2. Yiyecek içecek endüstrisi için yönetim vizyonu yaratmak

3. Yiyecek içecek endüstrisinin gelişimi hakkında bilgi vermek

4. Yönetim fonksiyonları, beslenme ve menü yönetimi bilgisi kazandırmak

5. Yiyecek içecek işletmelerinde standart maliyet analizini yapabilmek ve fiyatlama stratejilerini anlamak

6. Üretim ve servis süreçlerini anlamak

7. Sanitasyon ve güvenlik konusunda temel bilgi sağlamak

8. Dizayn ve ekipman yönetimi hakkında bilgi vermek

9. Yiyecek içecek işletmelerinde finansal yönetim ve otomasyon sistemlerini anlamak

Uygulamalar

Yiyecek içecek pazarlaması, menü planlama, beslenme konuları, menü maliyetleri ve fiyatlama stratejileri, üretim, servis, içecek yönetimi, sanitasyon ve güvenlik konuları, ekipman yönetimi ve dizaynı, muhasebe ve yiyecek servisi otomasyon sistemlerinden oluşmaktadır. Bu teorik konuların yanı sıra öğrenciler dönem sonunda bir yiyecek içecek işletmesi simülasyonu hazırlayacaklardır

Uluslararası Mutfak

Uluslararası Mutfaklar

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Uluslar arası Mutfaklar çerçevesindeki değişik menülerin hazırlanmasında kullanılan ekipman, malzeme ve yöntemleri tanımlar

2. Uluslar arası mutfaklarda hazırlanan menü tiplerini ve tarzlarını bilir

3. Uluslar arası Mutfakları menülerini hazırlarken güvenli, sağlıklı ve profesyonel davranış becerilerini uygular

4. Uluslar arası Mutfakları menülerinin kalitesini değerlendirir

5. Uluslar arası mutfaklarında kullanılan araç ve gereçleri tanır

Uygulamalar

Uluslar arası Mutfaklarının genel yapısı. Uluslar arası Mutfaklarda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar. Uluslar arası Mutfaklara has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu.